Kunstwerk van de dag
Anton Vrede
Home Informatie Nieuwsbrief Exposities Educatie / CKV / Feest Collectie Artikelen te koop Contact


PHP/MySQL Web v3.0.2 credits

2022-01-22 Sat 03:42:59 # 3367/2431/5065 screen:

Kunstuitleen Gouda Regio

Privacyverklaring van Kunstuitleen Gouda

Kunstuitleen Gouda, gevestigd aan de Blekerssingel 40, 2806 AB in Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kunstuitleen Gouda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kunstuitleen Gouda verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
bankgegevens (alleen bij lidmaatschap)
atelieradres (alleen bij kunstenaars)

De gegevens worden in een lokale en digitaal beveiligde omgeving beheerd in een speciaal kunstuitleen administratie pakket waartoe alleen de twee beheerders van kunstuitleen Gouda toegang hebben. Bovenstaande gegevens worden uitsluitend aangewend om

  1. het lidmaatschap (zijnde het abonnement) van kunstuitleen Gouda correct te kunnen uitvoeren. Zie hiervoor ons reglement dat op onze website www.kunstuitleengouda.nl onder het kopje Tarieven op de home page.
  2. het via onze maandelijkse digitale nieuwsbrief en halfjaarlijkse papieren nieuwsbrief op de hoogte brengen van activiteiten en tentoonstellingen van kunstuitleen Gouda. Voorts om u te kunnen berichten over door u gereserveerde kunstwerken.
  3. het conform het kunstenaarsreglement verwerken van kunstwerk- en kunstenaarsgegevens.

Deze gegevens worden onder geen beding aangewend voor andere doeleinden. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Kunstuitleen Gouda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het verwerken van abonnementsgelden
het verwerken van aankopen van kunstwerken
het verwerken van verkopen van kunstwerken
het verwerken van huren van kunstwerken
het verzenden van onze digitale nieuwsbrief
het verzenden van onze papieren nieuwsbrief
het informeren over reserveringen, tentoonstellingen en activiteiten

Kunstuitleen Gouda bewaart uw gegevens zolang u een actief abonnement en/of een geldig opgebouwd spaartegoed bij ons heeft. Desgevraagd stoppen we toezending van onze nieuwsbrieven en verwijderen we alle gegevens, mits er geen sprake is van een actief abonnement. Na beëindiging van het lidmaatschap bewaren we gegevens gedurende de wettelijke periode van zeven jaar.

Met de leverancier van het kunstuitleen administratie pakket hebben wij een bewerkersovereenkomst die aansluit bij het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid waarmee kunstuitleen Gouda met uw gegevens omgaat. Kunstuitleen Gouda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensuitwisseling met onze website wordt beveiligd via een versleuteling met certificaat Let's Encrypt Authority X3 waardoor deze gegevens niet door onbevoegden te lezen zijn. Dit geldt met name voor uw persoonlijke gegevens die u invult in formulieren.

Vragen over en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u per email of telefoon of in persoon aan ons doorgeven.

Kunstuitleen Gouda, mei 2018